LÆGER

Jakob_Fotor.jpg
Jakob Hauge-Johannsen

Speciallæge i almen medicin 2018

Embedseksamen 2011

Medlem af

  • Dansk Selskab for Almen Medicin

 

Fagligt:
Har bred interesse i almen medicin og i særlig grad hjertesygdomme og bevæggeapparatsygdomme. Har mange års erfaring som sygehuslæge på Haderslev-, Kolding- og Aabenraa Sygehus.

 

Personligt:  Bosat udenfor Kolding. Gift og far til 3 drenge.

Maren Skau

Speciallæge i almen medicin 2018

Embedseksamen 2004

PhD

Medlem af

  • Dansk Selskab for Almen Medicin

 

Fagligt:
Har bred interesse i almen medicin. Har mange års erfaring som sygehuslæge på Hvidovre, Haderslev og Aabenraa Sygehus.

 

Personligt:
Bosat udenfor Kolding. Mor til 1 pige.

Maren.jpg
Kumanan Rune Nanthan 2022.JPG
Kumanan Rune Nanthan

Uddannelseslæge pr. 01.03. til 31.08.2022.

Er uddannet ved Aalborg Universitet sommeren 2021.

Kumanan er nu i gang med sin KBU-stilling og har været ansat ved Akutmodtagelsen på Aabenraa sygehus. 

Har vikarieret på ortopædkirurgisk afdeling i Aalborg.

 

Tag godt imod Kumanan.
 

Anne Sofie Frederiksen 2022.JPG
Anne Sofie Frederiksen

Den 1. april 2022 starter læge Anne Sofie Frederiksen.  Hun vil være vikar i lægehuset hen over sommeren.

Anne Sofie er uddannet på Århus Universitet, 2014. og kommende speciallæge i almen medicin.

Anne Sofie er netop kommet hjem fra Afrika, hvor hun har arbejdet som ulandsfrivillig. 

Tag godt imod Anne Sofie.

SYGEPLEJERSKEr

Bioanalytiker

Lotte Friis

Lotte er sygeplejerske, og har været ansat i klinikken siden 1. marts 2015.

Lotte varetager blandt andet følgende opgaver:

- opsporing og kontrol af lungesygdomme (astma og KOL)

- diabetes kontrol

- blodtrykskontrol

- rejsevaccinationer

- øreskylning

- blodprøvetagning

- hjertekardiogram

- sårpleje

Vicki Holm Rasmussen

Vicki er sygeplejerske, og startede i lægehuset i juni 2018.  Vicki har været praksissygeplejerske siden 2009.

Vicki varetager bland andet:

- kontroller astma og KOL

- diabetes kontrol

- blodtrykskontrol

- rejsevaccinationer

- børnevaccination

- livmoderhalsundersøgelse

- øreskylning

- blodprøvetagning

- hjertekardiogram

- sårpleje

IMG_6761.jpg
Maibrit Lykkegaard Nielsen

Maibrit er bioanalytiker og startede i lægehuset d. 1. august 2020. 

Maibrit varetager blandt andet følgende opgaver: 

- blodprøver

- vaccinationer

- urinprøver

- telefonbetjening

- skrankebetjening

sekretær

IMG_6872_edited_edited.jpg

Kristina Frisk

Kristina er uddannet lægesekretær med 20 års erfaring.  Hun startede som sekretær i oktober 2020.  

Kristina kan du møde i receptionen og

i telefonen. 

sekretær

IMG_0072[1].JPG

Karina Christensen

Karina er uddannet farmakonom med 20 års erfaring på apoteket.

Hun startede her i klinikken 01.01.2022.

 

Karina kan du møde i receptionen og i telefonen.