Uddannelseslæger

Den 1. september 2022 starter Yasemin Corap, som skal være hos os i 6 måneder.  

LÆGEVIKAR

Den 1. september 2022 starter læge Charlotte Blunck.

Yasemin Corap
Charlotte Blunck
fyam_plakat_final_om_uddannelseslaeger_.